Om gården

Søndre Bryn ligger i Midtbygda i Røyken, nord for Slemmestadveien, omtrent midt i mellom Grodalen og Bjørnstad.

Bryn må være blant bygdas eldste gårder, ut i fra navnet som tidligere har hatt formen "Bruvin" som betyr grassletta ved brua. Gården nevnes første gang i skriftlige kilder i 1528. Det ser ut til at den er udelt fram til siste halvdel av 1600-tallet, i 1665 er det nemlig to oppsittere. Ved folketellingen i 1801 er fem personer omtalt som "Bonde og gaardbeboer". Søndre Bryn ble kjøpt av Gabriel Aasgaard i 1872, og har siden vært i familiens eie. Hans tippoldebarn Ketil Aasgaard er dagens eier. Gabriel Aasgaard (1827-1900), som opprinnelig kom fra Åsgård og senere eide Hotvedt, var utdannet Agronom. Han var i en periode kommunekasserer, og bankkasserer fra 1857 til sin død. Bankens hovedkontor var da i en av stuene i våningshuset hjemme på gården. I 1900 overtok sønnen Otto Aasgaard (1871-????) stillingen som bankkasserer, en oppgave sønnen Gabriel Aasgaard (1901-1973 også innehadde. Banken flyttet til Røyken sentrum i slutta av 1930-årene, hvor den hadde hatt filial siden 1914.

Våningshuset/hovedhuset, som skal være bygd i 1888 for Gabriel Aasgaard, er en halvannensetasjes tradisjonell sveitserstilbygning, som har blitt modernisert i løpet av de siste tiårene. 

Stabburet er helt klart gårdens eldste hus, av ukjent alder, men bygd før Aasgaard-familien kom hit i 1872. Det er halvannen etasje i tømmer, med utkraging på frontveggen, og har større bredde enn lengde. Det kan være bygd allerede på 1700-tallet.


News